Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

karosia
karosia
7871 f1ec 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamems mems
karosia
4305 d3a7 420
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamems mems
karosia
7160 cd0d 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viamems mems
karosia
karosia
8557 f8a5 420
Reposted fromstylte stylte viatwig twig
karosia
3180 2c15 420
Reposted fromuoun uoun viameeeow meeeow
karosia
5296 1e22
Reposted frombradjohan bradjohan viaSzaszasza Szaszasza
karosia
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSzaszasza Szaszasza
karosia
znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło
tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność
to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam
to nudne
to trudne
to niemożliwe
— mateusz szulc.
Reposted fromrol rol viaSzaszasza Szaszasza
karosia
3667 f063 420
Reposted fromsectum-sempra sectum-sempra viaSzaszasza Szaszasza
karosia
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viaSzaszasza Szaszasza
karosia
3053 d7b2 420
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viaSzaszasza Szaszasza
karosia
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaSzaszasza Szaszasza
karosia
To były moje marzenia. 
Pragnęłam, aby mnie ktoś dostrzegł, ale nie podchodził za blisko, zawsze mnie przerażała zbytnia bliskość drugiego człowieka. 
To był nieokreślony lęk, nagły skurcz serca. I potrzeba wycofania się, ucieczki.
karosia
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.
— Brigitte Nicole
Reposted fromtomowa tomowa viaSzaszasza Szaszasza
karosia
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
Reposted fromchocoway chocoway viaSzaszasza Szaszasza
6964 45c3 420
Reposted fromamatore amatore viaSzaszasza Szaszasza
karosia
Teraz zrobię wszystko, abyś żałował, zero granic kochanie.
Reposted fromunforgiving unforgiving viaSzaszasza Szaszasza
karosia
1291 38f4 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl